ВОДОСХОВИЩА І ДОВКІЛЛЯ: ЗМІНИ ЛАНДШАФТІВ У КАНІВСЬКОМУ ВОДОСХОВИЩІ НА РІЧЦІ ДНІПРО, УКРАЇНА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5569.2021-19-03-017

Ключові слова:

водосховища і довкілля, зміни ландшафтів, канівському водосховищі, дніпро

Анотація

водосховища і довкілля: зміни ландшафтів у канівському водосховищі на річці дніпро, україна

Посилання

Informatsiynyy shchorichnyk shchodo aktyvizatsiyi nebezpechnykh ekzohennykh heolohichnykh protsesiv na terytoriyi Ukrayiny za danymy monitorynhu EHP (15-te vyd.). (2019). [Information yearbook on activation of dangerous exogenous geological processes on the territory of Ukraine according to EGP monitoring data. Vyp. XVI]. Kyiv: Derzhavna sluzhba heolohiyi ta nadr Ukrayiny, Derzhavne naukovo-vyrobnyche pidpryyemstvo «Derzhavnyy informatsiynyy heolohichnyy fond Ukrayiny». 111 [in Ukrainian]. URL: https://geoinf.kiev.ua/wp/wp- content/uploads/2019/05/shorichnik_2019.pdf

Vyshnevsʹkyy, V.I., Stashuk, V. A., Sakevych, A. M. (2011). Vodohospodarsʹkyy kompleks u baseyni Dnipra [Water management complex in the Dnieper basin]: monohrafiya. K. : Interpres LTD. 188 p. [In Ukrainian].

Vyshnevsʹkyy V. I., Shevchuk S. A. (2018). Vykorystannya danykh dystantsiynoho zonduvannya Zemli u doslidzhennyakh vodnykh ob’yektiv Ukrayiny [Use of Earth remote sensing data in research of water bodies of Ukraine]. К.: Interpres LTD, 116. URL: https://cutt.ly/oUbabxV [in Ukrainian].

Dubnyak S. S. (2004). Otsinka vodnoho rezhymu i propusknoyi zdatnosti verkhnʹ oyi dilyanky Kanivsʹ koho vodoskhovyshcha v umovakh intensyvnoyi urbanizatsiyi [Assessment of water regime and capacity of the Kaniv Reservoir upper part in conditions of intensive urbanization]. Hidrolohiya, hidrokhimiya, hidroekolohiya. № 6. 145-158 [in Ukrainian].

Dubnyak S. S. (2013). Ekologo-gidromorfologicheskiy analiz biotopicheskoy struktury krupnykh ravninnykh vodokhranilishch [Ecological and hydromorphological analysis of the biotopic structure of large lowland reservoirs]. Geograficheskiy vestnik. № 3(26). 107-120. URL: http://umhs.org.ua/?p=865 [in Russian].

Zimbalevskaya L. N., Pligin Yu. V., Khoroshikh L. A. i dr. (1987). Struktura i suktsessii litoral'nykh biotsenozov Dneprovskikh vodokhranilishch [The structure and succession of the Dnieper reservoirs littoral biocenoses.]. K.: Naukova dumka, 204 [in Russian].

Panasyuk I. V., Tomilʹtseva A. I., Zub L. M. ta in. (2012). Efektyvnistʹ ta ekolohichna rolʹ berehoukriplyuvalʹ nykh sporud na Dniprovsʹ kykh vodoskhovyshchakh [Efficiency and ecological role of shore protection constructions on the Dnieper reservoirs]. K.: Kafedra, 120 [in Ukrainian].

Sirenko L. A., Korelyakova I. L., Mikhaylenko L. Ye. i dr. (1989). Rastitel'nost' i bakterial'noye naseleniye Dnepra i yego vodokhranilishch [Vegetation and bacterial population of the Dnieper and its reservoirs.]. K.: Naukova dumka, 232 [in Russian].

Starodubtsev V. M. (1986). Vliyaniye vodokhranilishch na pochvy [Impact of reservoirs on soils]. Alma-Ata: Nauka, 296. [in Russian].

Starodubtsev V. M., Fedorenko O. L., Umanetsʹ K. M., Karachynsʹka N.V. (2000). Rayonuvannya uzberezhzhya Kanivsʹkoho vodoskhovyshcha za kharakterom zmin gruntiv [Zoning of the Kaniv Reservoir coast by soil changes features]. Naukovyy visnyk Natsionalʹ noho ahrarnoho universytetu. № 32. 294-298. 1

Starodubtsev V. M., Bogdanets V. A. (2012). Dinamika formirovaniya gidromorfnykh landshaftov v verkhov'ye Dneprovskikh vodokhranilishch [Dynamics of the hydromorphic landscapes formation in the upper part of Dnieper reservoirs]. Zhurnal «Vodnyye resursy». № 2. 180-183. URL: https://cutt.ly/bUbpYTY [in Russian].

Starodubtsev V. M. (2012). KANIVSʹKE VODOSKHOVYSHCHE – «Ukrayinsʹ ka Venetsiya» chy ekolohichna zahroza ? (naukovo- publitsystychnyy narys) [KANIV RESERVOIR - "Ukrainian Venice" or an environmental threat? (scientific and journalistic essay)]. Kyiv: TOV «Ahrar Media Hrup», 34 [in Ukrainian].

Starodubtsev V. M., Ladyka M. M., Dyachuk P. P., Naumovsʹ ka O. I. (2021). Osnovni osoblyvosti pereformuvannya berehiv Kanivsʹ koho vodoskhovyshcha [Main features of reforming the coasts of Kaniv reservoir]. Naukovi dopovidi NUBiP Ukrayiny. № 6(94). URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/15712 [in Ukrainian].

Starodubtsev V. M., Ladyka M. M., Bogdanets V. A., Naumovsʹka O. I. (2021). Prostorovo-chasova dynamika formuvannya hidromorfnykh landshaftiv u Kanivsʹkomu vodoskhovyshchi [Spatio-temporal dynamics of hydromorphic landscapes formation in Kaniv reservoir]. Biolohichni systemy: teoriya ta innovatsiyi. № 4. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Biologiya/issue/

Tsaplina K. M., Linchuk M. I. (2003). Rozpodil roslynnykh uhrupovanʹ u Kanivsʹkomu vodoskhovyshchi zalezhno vid faktoriv seredovyshcha [Distribution of plant communities in the Kaniv Reservoir depending on environmental factors]. Naukovi pratsi UkrNDHMI. Vyp. 251. 184-189. URL: https://uhmi.org.ua/pub/np/251/23_Zaplina_Lin.pdf [in Ukrainian].

Starodubtsev V. M., Kolodyazhnyy O. A., Petrenko L. R., Titenko M. M., Yezlovetska I. S. (2000). Soil cover and land use in Ukraine. Kyiv: Nora-Print, 98.

Starodubtsev V. M., Fedorenko O. L., Petrenko L. R. (2004). Dams and environment: effects on soils. Kyiv: Nora-Print, 84.

Starodubtsev V. M., Bogdanets V. A. (2012). Dynamics of hydromorphic landscapes formation in upper part of Dnieper river reservoirs. Water Resources. V. 39. #2. 165-168. URL: https://pubag.nal.usda.gov/catalog/370560.

Starodubtsev V. M. (2017). New deltaic landscapes formation in large water reservoirs: global aspect. Scientific reports of NULES of Ukraine. № 1(65). 17. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/article/view/8107.

Опубліковано

2021-12-30

Як цитувати

Наумовская, Е., Богданец, В., Ладыка, М., & Стародубцев, В. (2021). ВОДОСХОВИЩА І ДОВКІЛЛЯ: ЗМІНИ ЛАНДШАФТІВ У КАНІВСЬКОМУ ВОДОСХОВИЩІ НА РІЧЦІ ДНІПРО, УКРАЇНА. Scientific Environment of Modern Human, 3(sua19-03), 104–125. https://doi.org/10.30888/2663-5569.2021-19-03-017